Zapraszamy na turniej dla Szymona Olka

Opublikowano 26 stycznia 2016, wtorek o 17:59.

Zapraszamy drużyny piłkarskie, zawodników starszych do wzięcia udziału w halowym turnieju piłkarskim, z którego dochód zarówno z licytacji jak i z uczestnictwa drużyn zostanie przeznaczony młodemu skoczkowi, który uległ tragicznemu wypadkowi w Zakopanem w 2014 roku na turnieju LOTOS Cup. Szymon Olek doznał wtedy bardzo dużego uszczerbku na zdrowiu. Uraz głowy, wylew krwi do mózgu spowodował, iż mógł się poruszać tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim. W roku 2015 zorganizowaliśmy pierwszy turniej na rzecz Szymona. Zebraliśmy dzięki hojności kibiców i zawodników uczestniczących w imprezie ponad 8100 złotych. Kwotę tę przekazaliśmy opiekunce Szymona, która z tych pieniędzy zakupiła ortezęa na lewą, niewładną rękę. Zapłaciliśmy również za drugą serię drogich zastrzyków. Spowodowaliśmy, iż Szymon otrzymał bezpłatnie miesiąc rehabilitacji w Fundacji Sadyba. Pamiętamy jeszcze z turnieju widok kiedy to, po burzliwych oklaskach uczestniczących w imprezie osób, Szymon niesiony tymi burzliwymi oklaskami wstał z wózka i zrobił samodzielnie kilka kroków, aby podziękować widzom. Była to scena wzruszająca. Niektórzy mieli łzy w oczach. Dzisiaj sytuacja jest trochę inna. Szymon po zastrzykach i rehabilitacji porusza się samodzielnie. Jego marzeniem jest doprowadzenie do tego, aby znowu mógł biegać. Fizjoterapeuta skoczków kadry Łukasz Gębala twierdzi, iż jest to możliwe, iż za kilka lat rehabilitacji będzie biegał. Ostatnio Szymon odniósł pierwszy sukces. Zaszedł od domu do piekarni na nogach bez użycia wózka. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej polecamy stronę internetową skijumping.pl. W tym roku turniej odbędzie się 02.04.2016 na hali GOSiR w Wilkowicach Górnych od godziny 9:00. Zapraszamy drużyny i kibiców. Zapisy drużyn będą przyjmowane do 26.04.2016 pod telefonem 601866966 u prezesa Władysława Wali lub u pana Marka Kubicy na hali GOSiR tel. 600830288.

Władysław Wala

 

Skrócony regulamin turnieju

 1. Zawody rozegrane zostaną na boisku do halowej piłki nożnej
 2. Liczebność ekip – 9 zawodników i trener
 3. Na boisku występuje – 4 zawodników w polu + bramkarz.
 4. Czas gry 1×10 minut (bez zmiany stron, bez zatrzymywania zegara).
 5. Rozgrzewka dla każdej z drużyn – 2 minut przed meczem.
 6. W trakcie meczu dowolna ilość zmian – system hokejowy.
 7. Z autu do gry piłka wprowadzana jest nogą z linii autowej.
 8. Wszystkie rzuty wolne są rzutami pośrednimi z wyjątkiem rzutu karnego.
 9. Bramkarz wprowadza piłkę do gry na swojej połowie boiska.
 10. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 11. Drużyny rozgrywają mecze pomiędzy sobą według terminarza gier.
 12. O ostatecznej kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje:
  1. Ilość zdobytych punktów (zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.)
  2. Bezpośredni pojedynek.
  3. Korzystniejszy bilans bramkowy.
  4. Większa ilość strzelonych bramek.
 13. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 

REGULAMIN

Halowego turnieju piłki nożnej „Gramy dla Szymona” – Wilkowice, 19.03.2016

 1. Organizator turnieju:
  Stowarzyszenie „Wrota Beskidów” i Urząd Gminy Wilkowice.
 2. Termin i miejsce:
  Turniej rozgrywany jest w hali sportowej w Wilkowicach – hala GOSiR
 3. Uczestnictwo:
  1. W turnieju mogą uczestniczyć miłośnicy piłki nożnej zorganizowani w drużyny nie większe niż 9 osób + trener
  2. Kwotę wpisowego ustalił organizator. Należy uiścić ją przed rozpoczęciem zmagań turniejowych. Ustalono kwotę na:
   1. 200 złotych od każdej drużyny na cel turniejowy (zbiórka pieniędzy na rehabilitację Szymona Olka)
   2. 100 złotych na cele organizacyjne
  3. W turnieju uczestniczą drużyny, które zgłosiły się do niego do dnia 02.04.2016
  4. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia ukończyły 35 rok życia.
 4. Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju:
  1. Mecze rozgrywane są na boisku do piłki nożnej halowej na hali GOSiR w Górnych Wilkowicach
  2. Mecze prowadzą sędziowie wytypowani przez OZPN. Sędziowie odpowiadają za obiektywne prowadzenie zawodów i są to sędziowie uprawnieni przez OZPN. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko,
  3. W czasie przerw w meczach Organizatorzy mają prawo do zwrócenia się do sędziów, a z drużyny wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
  4. Czas trwania meczu ustala się na 10 minut bez przerwy
  5. Drużyny występują w pięcioosobowych składach w tym także bramkarz. Każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości, maksymalna ilość zawodników drużyny 10 osób
  6. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2 lub 5-cio minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka) w tym meczu.
  7. Zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, a za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada stolik sędziowski.
  8. Po otrzymaniu czerwonej kartki, prawo wejścia na boisko w celu uzupełnienia składu mają wyłącznie zawodnicy rezerwowi i to dopiero po trzech minutach
  9. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola).
  10. Rzuty karne wykonywane będą z linii 7 metrów.
  11. Zmiany odbywają się w strefie zmian (źle dokonana zmiana będzie karana karą 2 minut).
  12. Bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką (czas rozpoczęcia 5 sekund), w przeciwnym wypadku jest wykonywany rzut wolny pośredni; bramki zdobytej poprzez rzut ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej nie uznaje się.
  13. Niedozwolone jest: wejście wślizgiem – kara 2 minut; wejście wślizgiem bramkarza poza polem karnym – kara 2 minut; dotknięcie ręką piłki przez bramkarza poza polem karnym – kara 2 minut.
  14. Rzut z autu należy wybijać za linią boiska nogą (czas 5 sekund); bramki strzelone bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane.
  15. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
  16. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 metrów.
  17. W przypadku 5-minutowego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia odgwizduje walkower.
  18. Czas gry jest zatrzymany i ponownie uruchamiany przez stolik sędziowski tylko na żądanie sędziego zawodów.
  19. Decyzje sędziów prowadzących są niepodważalne.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach, drużyny które zajmą pierwsze dwa miejsca awansują do półfinałów.
  2. Półfinały rozgrywa zwycięzca grupy A ze zdobywcą drugiego miejsca w grupie B i odwrotnie. Zwycięzcy meczów półfinałowych przechodzą do finału, natomiast pokonani rozgrywają mecz o III miejsce.
  3. Wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów sportowych.
  4. Terminarz rozgrywek ustala organizator i podaje do wiadomości przed turniejem.
  5. Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnię halową.
  6. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczy w innych drużynach.
  7. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek na hali.
  8. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
  9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
  10. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.
  11. W przypadku, gdy drużyna przegra kolejno trzy spotkania walkowerem zostaje skreślona z turnieju, bez zwrotu wpisowego, a w przypadku, gdy rozegrała mniej niż 50% meczy, rozegrane mecze uznaje się jako nie odbyte.
  12. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która zwyciężyła w meczu finałowym.
  13. W przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą: bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, a przy remisie różnica zdobytych i straconych bramek.
  14. Punktacja: zwycięstwo – 3 punkty, remis – 1 punkt
  15. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się przez Zakład Pracy lub indywidualnie.
  16. Za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują puchary i dyplomy.
  17. Za niesportowe zachowanie kara czasowa 2 lub 5 minut, a po trzecim wykluczeniu czerwona kartka.
  18. Jeśli wykluczenia zawodników skutkują tym, iż na boisku znalazłoby się mniej niż 3 zawodników w jednej drużynie, wykluczenie danego zawodnika zostaje odłożone.
  19. Rundę zasadniczą rozgrywamy systemem „każdy z każdym”.
  20. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
  21. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
  22. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia z rozgrywek włącznie.
  23. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.
  24. Obiekt na którym rozgrywany jest turniej jest monitorowany.
  25. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.
  26. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
  27. Prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
  28. W sprawach spornych rozstrzyga organizator.

Nagrody

 • Miejsca 1-3: puchary i dyplomy
 • Pozostałem miejsca: dyplomy
 • Król strzelców: decyduje liczba zdobytych bramek – puchar, dyplom
 • Najstarszy zawodnik – decyduje data urodzenia

Licytacja
W trakcie trwania turnieju Organizator prowadzi licytację gadżetów sportowych. Pieniądze zdobyte w ten sposób trafią na cele charytatywne (rehabilitacja Szymona Olka). Uprzejmie prosimy drużyny o aktywny udział w owej licytacji. W imieniu Szymona Olka za dar serca uprzejmie dziękujemy.

Regulamin opracował na podstawie przepisów OZPN Władysław Wala