O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Kulturalne “Wrota Beskidów” za główne cele działalności uznaje:
– kultywowanie tradycji sztuki i literatury,
– promocję polskiej sztuki i literatury w kraju i za granicą,
– wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej pomiędzy regionami,
– aktywizację środowiska lokalnego Beskidów i podejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych,
– ochronę zabytków, miejsc, budynków zabytkowych oraz obiektów ruchomych,
– dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
– działania mające na celu aktywizację dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie, niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie skupia przedstawicieli różnych zawodów i środowisk, pasjonatów i inicjatorów pracy na rzecz społeczności.

 

Dane stowarzyszenia:

REGON: 240199688
KRS: 0000242793

Siedziba:
Strażacka 3
43-365 Wilkowice

Prezes stowarzyszenia:

mgr Władysław Wala

tel. 601 866 966
ul. Strażacka 22
43-365 Wilkowice