Porządek obrad na zebraniu walnym Stowarzyszenia Kulturalnego „Wrota Beskidów” w dniu 30.06.2017 o godzinie 18:00 w Wilkowicach w Domu Strażaka ul. Strażacka 3

Opublikowano 28 czerwca 2017, środa o 12:08.
 1. Otwarcie obrad
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz sekretarza obrad walnego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2016 rok z działalności stowarzyszenia
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
 8. Podjęcie uchwały ze sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia za 2016 rok i podjęcie uchwały za sprawozdania finansowego za 2016 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu stowarzyszenia za rok 2016
 10. Omówienie i przyjęcie w formie uchwały zmian w komisji rewizyjnej
 11. Omówienie spraw naboru nowych członków do stowarzyszenia
 12. Omówienie i przekazanie danych o składkach członkowskich stowarzyszenia
 13. Omówienie spraw bieżących i najbliższych planowanych działań szczególnie w zakresie wystąpienia o dotacje do Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego i innych
 14. Omówienie i podjęcie uchwały czy występujemy z pismem do KRS-u
 15. Omówienie akcji stawiania i rozbioru szopki
 16. Omówienie akcji dla Szymona Olka
 17. Omówienie akcji sprzątania lasu
 18. Omówienie inscenizacji wojny polsko-szwedzkiej i wydatków
 19. Wolne wnioski, zamknięcie obrad

 

Skład zarządu „Wrót Beskidów” za rok 2016:                                          KRS: 0000242793

 1. mgr Władysław Wala – prezes stowarzyszenia
 2. Ryszard Rączka – zastępca prezesa, skarbnik
 3. Anna Szczygłowska – sekretarz
 4. Ewa Szczepan – członek zarządu
 5. Dawid Loranc – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Mateusz Romaniak
 2. Sławomir Mrowiec
 3. Krzysztof Łukaszek