Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczym

Opublikowano 19 czerwca 2016, niedziela o 18:42.

Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” zawiadamia, że w dniu 28.06.2016 we wtorek o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze w Domu Strażaka na pierwszym piętrze. Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków
  2. Sprawozdanie z działalności
  3. Sprawozdanie finansowe
  4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
  5. Plan działalności i plan finansowy na rok bieżący
  6. Dyskusja
  7. Absolutorium
  8. Przyjęcie planu
  9. Wolne wnioski
  10. Podjęcie uchwał

Obecność członków obowiązkowa.

Prezes zarządu
Wala Władysław